TR    EN

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE 321) Ders Detayları

Ders Adı: Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım
Kod: SE 321
Ön Koşul Ders(ler)i: COMPE 225
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere nesneye yönelik yazılım analizi ve tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Nesneye-yönelik temel kavramlar. UML ile nesneye dayalı modelleme. Nesneye-dayalı çözümlemede deney yürütme: gereksinim (usecase) ve nesne tanımlama. Nesneya-dayalı tasarlama için deney yürütme: sınıf sıradüzeni. Nesneye-yönelik programlama ile gerçekleştirim. Tasarım desenlerine giriş. Temel kavramları güçlendirmek için bir problem üzerinde çalışma. Not: Ders kapsamında belli bir yazılım geliştirme süreçi ileri sürülmemiştir. Bunun yerine temel iş faaliyetleri tanımlamak için birleştirilmiş yazılım geliştirme süreçleri (USDP) takip edilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7