TR    EN

Mezuniyet Semineri (SE 589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: SE 589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans teori ve pratik bilginin ve deneyimin oluşturulmasıdır. Tezli yüksek lisans yapan tüm öğrecilern alması zorunludur ve tez çalışmaları ile ilgili seminer vermeleri beklenmektedir.
İçerik: Yazılım tasarım ve geliştirme. Proje belgeleme. Literatür taraması ve yazılım geliştirme süreçlerini gerçekleştirme. Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5