TR    EN

Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

CEAC 105 - Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

SE 112 - Yazılım Mühendisliğine Giriş
Hesaplama prensipleri: Soyutlama, problem çözme, tekrar kullanım, sitemlerin bölümlenmesi. Yazılım mühendisliğine genel bakış: yaşam döngüsü, sistemler, müşteriler, kullanıcılar, gereksinimler, tasarım, gerçekleştirim, yazılım kalite güvencesi, test ve bakım.

SE 212 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Kullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Kullanılırlık model ve prensipleri. Kullanıcı ve görev analizi. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme. Renk ve tipografi. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri.

SE 221 - Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
Yazılım gereksiniminin esasları. Müşteri perspektifinden gereksinimler. Gereksinim mühendisliği uygulamaları. Gereksinim analistinin rolü. Ürün vizyonu ve proje kapsamı geliştirme. Müşteri ve kullanıcı gereksinimlerini anlama. Gereksinimleri dokümante etme. Prototipleme yöntemiyle risk azaltımı. Gereksinim önceliklerini belirleme. Gereksinimleri geçerleme. Yazılım gereksinimleri yönetimi. Gereksinim mühendisliğini uygulama. Gereksinim mühendisliğinde biçimsel usavurum ve belirtim.

SE 222 - Yazılım Kalite Güvencesi
Yazılım kalitesine ve güvencesine giriş. Yazılım kalitesi ölçütleri. Yazılım kalite güvencesinin oluşturulması. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım geçerliliği ve doğrulaması. Tenkit, inceleme ve denetim. Yazılım süreçlerini iyileştirme modelleri. Yazılım test stratejileri ve test teknikleri. Hata raporlaması ve ayıklaması. Yazılım güvenilirlik ölçütleri ve yazılım kalite ölçütleri. Kalite güvencesi modelleri. Risk yönetimi. Veri toplanması ve sürdürülmesi.

SE 320 - Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım proje yönetimine giriş. Proje planlamasına genel bakış. Uygun proje yaklaşımının seçimi. Yazılım efor tahmini. Aktivite planlaması. Risk analizi ve yönetimi. Kaynak paylaşımı. Proje izlemesi ve kontrolü. Kontrat yönetimi. İnsanları yönetmek ve takımları organize etmek. Yazılım kalite güvencesi. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım proje yönetimi ile ilgili değişik araçlar.

SE 321 - Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım
Nesneye-yönelik temel kavramlar. UML ile nesneye dayalı modelleme. Nesneye-dayalı çözümleme: gereksinim ve nesne tanımlama. Nesneya-dayalı tasarlama için deney yürütme: sınıf sıradüzeni. Nesneye-yönelik programlama ile gerçekleştirim. Tasarım desenlerine giriş. Temel kavramları güçlendirmek için uygulama. Not: Derste belli bir yazılım geliştirme süreci ileri sürülmemiştir. Temel iş faaliyetleri tanımlamak için birleştirilmiş yazılım geliştirme süreçleri (USDP) takip edilmiştir.

SE 322 - Yazılım Mimarisi
Yazılım mimarisine giriş. Mimari iş döngüsü. Mimari yaratma. Durum çalışması. Kalite unsurları. Yazılım mimarisi tasarımı, belgelemesi ve yeniden yapılandırılması. Mimari değerlendirme yöntemleri. Tasarım mimarisine yönelik karar verme mekanismasında nicelik yaklaşımı. Yazılım üretim hatları. Farklı mimari tipleri: ara katman, model güdümlü, servis odaklı, anlamsal ağ, ilgi odakları.

SE 344 - Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi
Yazılım Test işlemi ve temelleri Risk Yönetimi. Sınama ve Doğrulama. Statik sınama ve doğrulama teknikleri ve kıyaslamaları. Yazılım test stratejileri ve teknikleri. Yazılım test araçları. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım ölçme ve test ile ilgili ölçeler.

SE 399 - Yaz Stajı I
En az 6 hafta boyunca endüstride, kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Öğrencinin bu 6 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

SE 493 - Proje Oryantasyon
Bilgisayar ve Bilişim projeleri, Araştırma, Proje Planlaması ve Risk Yönetimi, Ulusalve Uluslararası Standartlar, Takım Çalışması, Literatür Taraması, Proje gerçekleştirme, proje Sunumu, Hayatboyu Öğrenme, Etik, Yasal Konular, Yenilik ve Girişimcilik.

SE 494 - Bitirme projesi
Proje analizi ve tasarımı. Proje geliştirme. Takım çalışması yapma. Proje yönetimi. Proje raporlama. Nihai ürünü sunma.

SE 499 - Yaz Stajı II
En az 6 hafta boyunca bir bilişim şirketinde/biriminde kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Bilişim şirketinde/biriminde geliştirilmekte olan yazılım/donanım projelerinde yer alması. Öğrencinin bu 6 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli Ders

Teknik Seçmeli Dersler

COMPE 326 - Biçimsel Diller ve Özdevinirler
Diller ve gösterimleri. Sonlu özdevinirler ve düzenli gramerler. Bağlamdan-bağımsız gramerler. Soyut makine kavramı ve dil kabulu. Belirlenimci ve belirlenimci olmayan sonlu durumlu makinalar. Son giren ilk çıkar özdeviniri. Turing makinaları ve hesaplama kuramına giriş.

COMPE 350 - Sayısal Yöntemler
Hesaplamalardaki gerçek değerler için yaklaşık değer bulma. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel denklemleri sayısal çözümleri. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri: Gauss Yok Etme, LU-parçalama ve yinelemeli yöntemler. Matrisin tersini hesaplama. İç-kestirim: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Spline iç-kestirim. Sayısal entegrasyon: Yamuk, Simpson ve Romberg yöntemleri. Uygulama programları laboratuvarda MATLAB ortamında geliştirilecektir.

COMPE 376 - Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon
Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar. Tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.

COMPE 422 - Görsel Programlama
Nesne Yönelimli programlaya tekrar bakış. Görsel programlamanın temel taşları : değer türleri, operatör yeniden tanımlama, olağandışı durum ve olay işleme. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü çerçeve yapılarını kullanım. Dosya ve XML tabanlı verilerle çalışma.

COMPE 432 - Sanallaştırma
Sanallaştırma Yöntemleri, Donanımsal Sanallaştırma, Hipervizörler, Sunucu Sanallaştırma, Masaüstü Sanallaştırma, Depolama Sanallaştırması, Uygulama Sanallaştırması, İşletim Sistemi Sanallaştırma gereksinimleri ve teknikleri, Ticari Kazanımları, Güvenlik gereksinimleri.

COMPE 438 - Java Programlama
Java teknolojisi. Nesneye yönelik programlama. Objeler. Sınıflar. Modülerlik. Sarmalama. Çokbiçimlilik. Java öğeleri ve kuraldışı durumlar. Jenerik. Sınıflar, miras ve arayüzler. Koleksiyon Çerçeve Yapısı. Girdi/Çıktı Çerçeve Yapısı. Grafik Arayüz Çerçeve Yapısı. İş Parçacıkları. Lambda notasyonu, Akış Filtreleri, Metod referanslama.

COMPE 461 - Uygulamalı Sinir Ağları
Sinir ağlarına giriş. Algılayıcı öğrenme kuralları. Geri yayılım algoritmaları. Genelleme ve gereğinden fazla eğitim. Uyabilen lineer filtreler. Radyal tabanlı ağlar. Özörgütlemeli haritalar. Öğrenmeli vektör nicemleme. Geribeslemeli ağlar

COMPE 465 - Bilgi Mühendisliği
Bilgi gösterim yöntemleri: Kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler. Prolog diline giriş. Bilgi edinme. Uzman Sistemler. Ontoloji. Anlamsal örün. Otomatik öğrenmeye giriş.

COMPE 473 - Bilgisayarlı Çizim
Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurları. Basit elemanların çizimi ve tarama. İki ve üç boyutlu geometrik dönüşümler. İki ve üç boyutlu görünüm yolu. Görünen yüzeylerin belirlenmesi için metotlar.

ISE 201 - İş ve Etik
İş ve karar verme ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramlar. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunlar. Ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamlar.

ISE 301 - Çoklu Ortam Sistemleri
Çoklu ortam terim ve konseptleri. Çoklu ortam veri türleri (sayısal resim, ses, video). Farklı veri türlerinde çoklu-ortam sunum hazırlama.

ISE 311 - Internet Programlama
Internet Programlama ortamları. HTML ve DTHML ile Ana Sayfa tasarımı. JavaScript Betik dili, istemci-sunumcu modeli, istemci tarafı betikler, sunucu tarafı betikler. Web Sunucuları (Unix/Linux ve Microsoft gibi farklı işletim sistemleri üzerine kurulumu, gerekli bileşenlerin yerleştirilmesi ve yönetimi). CGI, SSI, SSL, sertifika, çerez ve oturumlar. Veritabanı entegrasyonu. Web güvenliği. XML. Etkileşimli uygulama tasarımı.

ISE 316 - e-Ticaret
e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi. Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum. E-İş modelleri. Internet üzerinden pazarlama. Çevirimiçi finansal hareket. Internet üzerinden vergilendirme. Yasal, etik ve sosyal yönleri. Test ve uygulama: JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML.

ISE 350 - Veri Ambarları ve Veri Madenciliği
Veri ambarları temelleri. Veri ambarı planlaması, tasarımı, gerçekleştirmesi ve yönetimi. Veri küpleri ile hesaplama. OLAP sorgu işleme. Veri madenciliği temelleri ve veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kural madenciliği. Öbekleme, sınıflandırma ve kural öğrenme madenciliği.

ISE 405 - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi için ITIL standartlarında hizmet işletimi ve sürekli hizmet iyileştirme. Planlama ve değişiklik yönetimi. Varlık ve konfigürasyon yönetimi. Güvenlik yönetimi. Ağ yönetimi. Depolama yönetimi. Talep yönetimi. Olay ve sorun yönetimi.

ISE 407 - Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş
Mobil Cihazlar. Mobil Platformlar. Mobil İşletim Sistemleri. Mobil Uygulama Geliştirme. Mobil Cihazlarda Arayüz Tasarımı. Mobil cihazlarda Veri Depolama. Harita. Konum tabanlı uygulamalar. Arkaplan Servisler.Telefon ve Kısa Mesaj Servileri. Sensörler.

ISE 412 - Bilgisayar Güvenliği
Şifreleme Araçları. Kullanıcı Kimlik Denetimi. Erişim Kontrolü. Sızma Tespiti. Kötücül Yazılım. Hizmet-Engelleme Saldırıları. Güvenlik Duvarları. Güvenli İşlem. Yazılım Güvenliği. Windows Güvenliği. Linux Güvenliği.

ISE 422 - e-Devlet
Devlet ve İnternet. E-Devlet’e giriş. Temel kavram ve tanımlar. E-Devlet bileşenleri. E-Devlet projelerinin yönetimi. E-Devlet için altyapı gereksinimleri. e-Kurum/e-Kuruluş. E-Devlet olgunluk ölçütleri. E-Devlet: Türkiye’de ve dünyada durum. Avrupa Birliği ve e-Avrupa+ kıstasları. E-Devlet projelerindeki riskler.

ISE 423 - e-Devlette Teknolojik Gelişmeler
e-Devletin teorik altyapısı. e-Devletin kullanımı: yerel ve global. e-Devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler. Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF. Birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF, SAGA, ve diğer ISA (eski adıyla IDABC) programları. Birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon stratejileri: servis, olay ve model tabanlı mimariler, kurumsal servis veriyolu (ESB), anlamsal yaklaşımlar. e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi. Yerel ve global girişimler ve olay inceleme çalışmaları.

ISE 424 - Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme
Uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin tanımları, tarihçesi ve kuramları. Öğretim tasarımı. Uzaktan eğitimde kullanılan araç ve teknolojiler. Çoklu ortamdan öğrenme. Bilgisayar-destekli işbirlikli öğrenme. Öğrenme yönetim sistemleri. Yeni gelişmeler ve yönelimler.

ISE 432 - Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik
Yenilik, Yeniliğin kaynağı, Yenilik süreci, Yenilik ve Girişimcilik, Teknik bir firmanın kurulması, İş planı, Yenilikle sürdürülebilirlik.

SE 340 - Hızlı Uygulama Geliştirme
Hızlı uygulama geliştirme aracının temel dilinin tanıtımı; nesne tanımları, metotlar, özellikler ve kalıtım. Görsel bileşenleri kullanarak form tasarımı. Endüstri standardı bir hızlı uygulama geliştirme aracının kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme.

SE 360 - Sistem Modelleme ve Simülasyon
Dinamik Benzetim. Benzetimde kullanıcı veri tipleri, operatörler ve kontrol yapıları. Model Üreteçleri. Benzetim Programlaması. Benzetim Problemleri.

SE 426 - Yükselen Teknolojiler
Yükselen teknoloji nedir? Bozucu Teknolojiler. Bozucu Teknolojilerin Belirlenmesi. 3-boyutlu Yazıcı Devrimi. Teknolojinin Evrimi. Yenileşimin Doğası. Birleştirme ve Yapı. Olaylar. Alanlar ve Sorun Çözümü. Teknolojilerin Kökeni. Teknolojik Devrim. Ekonomik Devrim. Öngörüleme.

SE 440 - Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı
Kullanıcı arayüzü temelleri. Gereksinim toplama teknikleri. Kullanıcı, görev ve ortam analizleri yapmak. Kavramsal tasarım. Etkileşim tasarımı. Tasarım prensipleri. Etkileşim yöntemleri. Grafiksel arayüz tasarımı. Web arayüz tasarımı. Kullanıcı arayüzü değerlendirme işlemi (test etme).

SE 446 - Biyoenformatik
DNA ve protein dizilerini hizalama. Filogenetik ağaçları. Protein yapılarını kestirme. Motif bulma. DNA mikroçip veri analizi. Gen/protein ağları.

SE 450 - Yazılım Mühendisliği Etiği
Kurumsal sorumluluk. Mühendislik sorumlulukları. Kişisel haklar. Yolsuzlukların ortaya çıkması. Çıkar çatışması. Profesyonel öz yönetim. Risk değerlendirmesi. Sürdürülebilir gelişme ve mühendislik ahlak kurallarının yeri ve amacı. Yazılım mühendisliğinde ve diğer bilgi sistemlerinde etik, kurallar ve prensipler. Alanda etik çalışma ve etik karar verme.

SE 453 - Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme
Büyük Ölçeklei Yazılım Geliştirme projesinin şüreçleri ve niteliği. Yazılım Mimarının rolü. Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreci. Sistem içeriği ve Alan Analizi. Bileşen Tasarımı ve Modellemesi Alt sistem tasarımı. Veri hareketi ve veri tasarımı. Süreç ve yayımlama Tasarımı. Mimari teknikler. Farklı Bakış Tekniği (ViewPoint) uygulaması.

SE 460 - Yazılım Üretimi
Yazılım üretimi temelleri. Yazılım Karmaşıklığı. Yazılım üretim yönetimi. Yazılım üretim modelleri. Yazılım üretim planlama. Yazılım ölçme. Yazılım üretim dilleri. Yazılım testleri. Yeniden kullanma. Doğrulama. Uluslararası standartlar. Yazılım kalite yönetimi. Entegrasyon.

SE 461 - Yazılım Örüntüleri
Tasarım örüntülerine giriş. Yapısal örüntüler. Davranışsal örüntüler. Analiz örüntüleri. Mimari örüntüler. Test hazırlama. Yeniden yapılandırma.

SE 462 - Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar
Biçimsel yöntemlere giriş. Kurallı belirtimin temel yönleri. Matematiksel anlambilim ile yazılım şartnamesi ve gelişimi. Yazılım tabanlı sistemler için biçimsel şartnamenin inşa edilmesi. Biçimsel şartname dilleri: Z, Nesne Z ve OCL. Şartnamaler ile gerçekleştirmenin ilişkilendirilmesi. Sistemin yaşam çevriminde kurallı belirtimin rölü. Biçimsel yöntemlerin sınıflveırılması. Biçimsel sağlama ve doğrulama.

SE 470 - Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler
Çevik Yöntemlere giriş. eXtreme Programlama (XP), Lean, Scrum, Crystal, Feature-driven Development (FDD), Kanban. Dinamik sistemler Geliştime Yöntemi (DSDM). Çevik yazılım yöntemlerinde mimari ve tasarım konuları.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 113 - Bilgisayar Programlama I
Algoritma geliştirme. C dili temel yapıları. Seçme komutları. Döngü komutları. Standart kütüphane fonksiyonları. Fonksiyon yaratma. Parametre geçirme. C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

COMPE 114 - Bilgisayar Programlama II
Göstergeler, Dinamik Bellek Yönetimi, Parametre geçirme, Diziler, Dizgiler, Yapılar, Dosya işleme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

COMPE 225 - Nesne Tabanlı Programlama
Veri tipleri. İfadeler ve Komutlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok biçimlilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

COMPE 226 - Veri Yapıları
Yığıtlar.Özyineleme.Yığıtlar.Sıralar.Dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması. Bağlı listeler.Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. Arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

COMPE 231 - Sayısal Devreler ve Sistemler
İkili, sekizli ve on altılı sayı sistemleri, sayı sistemleri arasında dönüşümler ve tümleyici gösterim. BCD, ASCII, Excess-3 ve Gray Code kodlama sistemleri. Boole cebiri teorisi, özellikleri, Boole ifadelerinin gösterim şekilleri. Sayısal mantık kapıları. Bole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşik devre tasarımı. Flip-flop’lar, yamaçlar, sayaçlar ve bellek birimleri ile sırasal mantık devre tasarımı.

COMPE 251 - Ayrık Hesaplamalı Yapılar
Hesaplamalı matematiğin temel matematiksel nesneleri: Kümeler kalkülüsü. Seriler, İlişkiler, fonksiyonlar ve bölümlemeler. Tümdengelimli matematiksel mantık: İspat teknikleri. Ayrık sayı sistemleri. Sonuç çıkarma ve özyenileme. Grafikler ve alt grafikler. Ağaç yapıları. Grafiklerin düzlemselliği. Kaplama problemleri. Patika problemleri. Yönlendirilmiş grafikler. Kombinatorik.

COMPE 323 - Algoritma
Algoritma dizaynı ve analizi. O – notasyonu. Parçala – Çöz algoritması. Dinamik Programlama. Geriye dönüş algoritması. Alt sınır teoremi. Sıralama ve arama algoritmalarının karmaşıklıkları. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tamam (NPC) problemler. Başlıca NPC problemleri. NPC ye problem sağlama. Bazı dizgi işleme algoritmalarının analizi.

COMPE 325 - Programlama Dilleri
Programlama dilleri kavramları: sözdizim ve anlamdizim, tip kavramı, değerler, deyimler ve cümleler. Program yapısı. Prosedürler ve fonksiyonlar. Yapılandırılımış veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlama. Sözkonusu programlama kavramları zorunlu, işlevsel ve nesne-yönelimli programlama dilleri vasıtasıyla öğretilecektir.

COMPE 334 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fiziksel katman özellikleri ve standartlar.

COMPE 341 - Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.

COMPE 431 - İşletim Sistemleri
İşletim Sistemleri temel tasarım prensipleri. Tek kullanıcılı sistemler, komut yorumlayıcısı. Semaforlar. Kilitlenme algılama, kurtarma, engelleme ve önlem alınması. Çok kullanıcılı sistemler. Kaynak, işlem, bellek yönetimi ve algoritmaları: Bölümleme, sayfalama, kesimleme ve yararsız bellek ayıklama. Aygıt yönetimi. Kesilme işleyici, Aygıt sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil depolama yönetimi. Dosya işleyicileri. Veri, program güvenliği ve korunması. Dağıtımlı sistem temel kavramları.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.