TR    EN

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili  Üniversite Adayları:
 
Bilişim Teknolojilerindeki gelişim ve mobil cihazların kullanımındaki hızlı artış, yeni teknolojilerle donatılmış cihazların etkin kullanımını sağlayan kaliteli yazılımlara gereksinimi de aynı oranda artırmıştır. Buna paralel olarak, Yazılım Mühendisliği her zamankinden fazla önem kazanmış ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak bir meslek alanı olarak belirginleşmiştir. Yazılım Mühendisliği bir çok bağımsız kuruluş tarafından "Geleceğin Mesleği" olarak gösterilmiştir. Bunun yanısıra, Yazılım Mühendisliği mesleğine ilgi ve sektörün yazılım  mühendislerine gereksinimi son 10 yılda yadsınamayacak bir oranda artmıştır. 
 
Üniversitemiz Yazılım Mühendisliği Bölümü bu tespitler çerçevesinde, 2005 yılında kurulmuş olup bu alanda eğitim veren 13 bölümden biridir. Yazılım Mühendisliği Bölümünde (http://se.atilim.edu.tr) halen 2 Profesör, 1 Doçent, 2  Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır Öğretim elemanlarımız araştırma projeleri yürütmekte, bilimsel yayınlar üretmekte ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler.
 
Bölümümüzde, yazılımın temel fazlarına (analiz, tasarım, geliştirme, sınama gibi) ve ilgili metodolojilere kapsamlı olarak odaklanıldığı gibi, Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Tasarım ve Mimarisi, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Sınama ve Model Güdümlü Yazılım Geliştirme gibi farklı uzmanlık alanı konularda da eğitim verilmektedir. Böylelikle, yetiştirilen seçkin ve uzman Yazılım Mühendisi profilleriyle, yüksek kaliteli, güvenilir ve performanslı, kolay yönetilebilir ve bakılabilir, entegre edilebilir yazılımların sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Bölümümüz müfredatı, yazılım sektörünün gereksinimleri doğrultusunda, büyük ölçekli yazılımların geliştirmesinin her aşamasında görev alabilecek niteliklerde mezunlar vermeye yöneliktir. Yazılım Mühendisliği Bölümümüz MÜDEK tarafından 5 yıl süre ile 30 Eylül 2019 tarihine kadar akredite edilmiş ve Avrupa’da geçerli EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır. Bölümümüz bünyesindeki Büyük Veri ve Bulut Bilişim Laboratuvarı, Mobil uygulamaların geliştirildiği MobiLab, Tıp Bilişimi araştırmaları için kurulmuş simülasyon laboratuvarı SimLAB, ve yazılım eğitim laboratuvarları, farklı yazılım araçlarını ve donanımlarını barındırmakta ve öğrencilerimizin güncel yazılım teknolojilerini ve araçlarını kullanmalarına olanak sağlamaktadır.
 
Mezunlarımız (http://se.atilim.edu.tr/mezunlar), yazılım ve araştırma-geliştirme firmalarında (Teknoparklarda)  çalışabildiği gibi, bilgisayar ve yazılım teknolojilerine odaklanan ya da bu teknolojilerden yararlanan her kurumda (bankalar, sağlık kurumları, özel ya da kamu kurumlarının bilgi işlem merkezleri, Telekom firmaları, üniversiteler gibi) çalışabilmektedir.
 
İngilizce eğitim veren bölümümüzde Lisans  programı dışında, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2017-2018 Akademik Yılında bölümümüzün kontenjanı 40 olarak belirlenmiştir. Bölümümüze yeni katılacak tüm öğrencilerimiz burs olanağından (4 - %100 burslu, 30 - %50 burslu ve 6 - %25 burslu öğrenci) yararlanacaktır.
 
Öğrencilerimizin, eğitimleri boyunca, yazılım sektörü ile ilişkiler kurmaları ve projelerde yer almalarını sağlamak amacı ile, biri 20 diğeri 30 iş günü olan zorunlu iki Staj çalışması planlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimizin 2. Sınıftan itibaren, öğretim üyelerinin hazırladığı Lisans Araştırma Projelerinde (LAP) araştırmacı olarak çalışmaları ve üniversitece sağlanan maddi destekten yararlanma olanakları vardır.
 
Hepinize kariyerinizde başarılar dilerim...
Temmuz 2017