TR    EN

Open Faculty Positions

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

Yazılım  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

2 Öğretim Üyesi 

(Prof. Doçent, veya Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir Lisans veya Y. Lisans programından mezun olmak

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya bir Bilişim alanından doktora derecesine sahip olmak

3. Doçent ve Profesör kadroları için, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak)

4. Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Proje Yönetimi gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf