TR    EN

1. Software Development Contest: Award Ceremony - Congratulations to 8 Software Engineering Students

1.st Software Development Contest Award Cermemony was held on May 28, 2014. Congratulations to our students!

1.st Place:    Health Data Collector – HDC

 • Abdullah Sinan Şekerci  - Software Eng. Dept.
 • Güzide Seray Güleç - Computer Eng. Dept.
 • Hilal Şahin - Computer Eng. Dept.

2.nd Place:     On Campus Map Direction for Atilim University

 • Hakan Gökahmetoğlu – Software Eng. Dept - Master Program
 • Ahmet Delikelli – Software Eng. Dept - Master Program

3.rd Place:    Braniee

 • Abdullah Sinan Şekerci  - Software Eng. Dept.

Honorable Mention-1

Hayvan Barınaklarına Kolay Ulaşım

 • Kutay Adil Çıngısız – Software Eng. Dept.
 • Barış Ekici – Mschanical Eng. Dept..
 • Emre Yurtkuran  - Industrial Design Dept..

Honorable Mention-2

The Mobile Calorie Tracker, Diet & Fit

 • Orçun Gürses – Software Eng. Dept.
 • Yasin Seyhan – Software Eng. Dept.
 • Uğur Kaleli – Software Eng. Dept.