TR    EN

Erasmus Öğrencisi Olun

 

Erasmusla Giden Öğrenci Kılavuzu, Erasmus Uyguluma el Kitabı, Erasmus Ülke-Dil kodları ve Erasmus Ders Alan Kodları ile ilgili bilgi Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden alınabilir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.


Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.


Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir.

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

  • Lisans öğrencileri için asgari 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
  • Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50'si, yabancı dil bilgilerinin %50'si alınır ve en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir

Hibeler :

2008 / 2009 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, herbir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda  gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Kategori

Aylık Hibe (€)

Ülkeler

I

300

Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya

II

400

Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Slovenya, Yunanistan ve Malta

III

500

Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya

IV

600

Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık

 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus Programı Ne Değildir ?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.