TR    EN

Sistem ve Yazılım Kalite Mühendisliği Araştırma Grubu

Sistem ve Yazılım Kalite Mühendisliği Araştırma Grubu

System and Software Quality Engineering Research Group (SySoQual)

Giriş

Sistem ve Yazılım Kalite Mühendisliği Araştırma Grubu (SySoQual) endüstri odaklı bir araştırma grubudur. Grup Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile işbirliği ile kurulmuştur.

Grubun temel hedefi, düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli endüstriyel yazılım sistemleri geliştirmede yeni metodolojiler ve araçlar ortaya koymaktır. Problemlere yaklaşımımız, endüstriyel yazılım geliştirmenin de bir mühendislik disiplini altında yapılmasını öngördüğümümüzden, sağlam, problem odaklı ve realistiktir.

Grubumuzun farklı yazılım alanlarında hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte Ar-Ge deneyimi bulunmaktadır.

Araştırmaya ve Araştırma Projelerinie Yaklaşımımız

Ar-Ge faaliyetlerinde, sisteme yönelik dönemsel etkinlik ve empirik yaklaşımları benimsemekteyiz. Bunun da ilk nedeni, Yazılım Mühendisliği akademik camiasını ve uygulamaları yaklaştırma gayretimiz gelmektedir. İkinci olarak, biz, Yazılım Mühendisliği kuramın ve tekniklerinin ancak endüstriyel geliştirme ortamlarında gözden geçirilebileceğine ve geliştirileceğine inanmaktayız.

Araştırma Seminerleri

SySoQual grubu düzenli olarak araştırma seminerleri ve toplantıları düzenlemektedir. Aşağıda geçmişte gerçekleştirilen ve ileride yapılacak faaliyetleri görebilirsiniz.

 

March 27, 2014

Vahid Garousi

An overview of software quality and testing

April 10, 2014

Ali Yazici, Alok Mishra

Can testing be parallelized? - Software Quality in Agile Methods

April 24, 2014

Barış Özkan

Software Measurement

May 8, 2014

Deepti Mishra

Software Quality and Process

May 22, 2014

Tuna Hacaloglu

Teaching Software Testing Course: Experience statement

April 15, 2015 Dr. Gizem Akıncı

Fluid and Solid Simulations and Efficient Surface Reconstruction with SPH

April 22, 2015 Joseph Ledet

A Model Transformation Process for Simulation Modernization and Reuse

June 23, 2015 Özlem Albayrak

Software Inspections

March 23, 2916  Deniz Çetinkaya

Domain Specific Languages

April 29, 2016 Ziya karakaya

Cloud Computing and Big Data

June 1, 2016 Murat Koyuncu

Cloud Computing

Nov 30, 2016

Prof.Dr. Onur Demirörs Success and Visions for Process Improvement

 

Üyeler

 • Prof. Dr. Ali Yazici
 • Prof. Dr. Alok Mishra
 • Y. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya
 • Y. Doç. Dr. Dr. Barış Özkan
 • Y. Doç. Dr. Deepti Mishra
 • Y. Doç. Dr. Çiğdem Turhan
 • Öğr. Gör. Tuna Hacaloglu

Araştırma Projeleri

Daha sonra listelenecektir.

Endüstriyel Paydaşlar

 • Arçelik, Ankara ve İstanbul ofisleri
 • UNIT Information Technologies and R&D Ltd., İzmir
 • ARD Grup, Ankara
 • Bilgi Grubu, Ankara
 • Berner & Mattner Systemtechnik GmbH, Germany
 • ve diğerleri…

Y. Lisans Öğrencileri için

SySoQual grubuu, Yazılım Mühendisliği  Y. Lisans öğrencileri için Test ve Kalite konularında tez ve proje konuları önermektedir. Detaylar için grup üyesi öğretim elemanları ile temas kurabilirsiniz.