TR    EN

Tezler Yüksek Lisans

Başlık Öğrenci Adı Tez Danışmanı Y. Danışman Tarih
SQL ve NoSQL Veritabanlarının Karşılaştırılması Souad Rashd Prof. Dr. Ali Yazıcı   25-01-2018
E-Devlet Servislerinin Gerçekleştirlmesindeki Engeller: Libya için bir  Empririk Çalışma Nouryah Omar Salim Elsteel Prof. Dr. Ali Yazıcı   25-10-2017
Yalın Yazılım Geliştirme süreci Üzerine Gözlemler Llahm Omar Faraj Prof. Dr. Alok Mishra Prof. Dr. Ali Yazıcı 01-01-2017
Bulut Servis Sağlayıcılarının Değerlendirilmesi İçin Güven Modeli Deniz Koray İnceler Y. Doç. Dr. Atila Bostan   02-05-2017
Çevik Yaklaşımın Yazılım Geliştirme Süreçleri ile Entegrasyonu Noura Abdelmagid Prof. Dr. Alok Mishra   27-01-2017
İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Duygusal Tasarımın Etkisi: Bir Göz Takibi Çalışması Sevgi Genç Prof. Dr. Ali Yazıcı Y. Doç. Dr. Erol Özçelik 2017-01-27
Bileşen Tabanlı Yazılım Mühendisliği için Bir Programlama Dili Ahmet Delikelli Y. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya   2017-01-27
Web Tabanlı Uygulamalar için Bileşen Tabanlı ve Model Güdümlü bir Yazılım Geliştirme Çerçevesi Afrah Umran Alrubaee Y. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya   2017-01-27
Bulut Üzerinde Büyük Verilerde Ölçeklenebilirlik Konusu:Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Karşılaştırılması Cansu Gökhan Y. Doç. Dr. Ziya Karakaya Prof. Dr. Ali Yazıcı 2017-01-27
Hadoop ve Spark Ortamlarının Karşılaştırılması Arsan Mohammed Ali Ali Prof. Dr. Ali Yazıcı Y. Doç. Dr. Ziya Karakaya 2016-07-15
Büyük Akan Veri İşleme Araçlarının bir Kıyaslaması: Spark, Storm ve FLink Mohammed Alayyoub Prof. Dr. Ali Yazıcı Y. Doç. Dr. Ziya Karakaya 2016-07-15
Yazılım Projelerinde Yazılım Aracı Tarafından Veri toplama ve Veri entegrasyonu Muna Adrah Prof. Dr. Alok Mishra Y. Doç. Dr. Deepti Mishra 2016-03-18
Paralel Sıralama Algoritmaları için CUDA ve OpenMP ile bir çalışma Hakan Gökahmetoğlu Prof. Dr. Ali Yazıcı   2015-10-26
Hareketli Platformlarda Taşinan Insansiz Hava Araçlarinin Hedef Kapsamasinin Çoklanmas Halil Savuran Y. Doç. Dr. Murat Karakaya   2015-10-05
Çok Katmanli Nesne-İlişkisel Eşleme Mimarisi İçin Otomatik Fonksiyonel Büyüklük Ölçümü Hamdi Demirel Y. Doç. Dr. Barış Özkan   2015-07-21
Bulut Bilişim Güvenlik Sorunları ve Güvenlik Gereksinimlerine Göre Dağıtma Modeli ile Hizmet modeli Seçimi Arda Sezen Prof. Dr. Ali Yazıcı Y. Doç.Dr. Atila Bostan 2015-01-15
İş Akış Modellerinin Karmaşıklığının Ölçümü Gökçen Tonbul Prof. Dr. Ali Yazıcı Sanjay Misra 2011-07-18
Yazılım Kodunun Karmaşıklığının Değerlendirilmesi Ferid Cafer Prof. Kamil İbrahim Akman Yrd. Doç. Dr. Sanjay Misra 2010-07-14
Çok Erkinli ve Petri Ağları ile Modellenmiş Sistemler için Bilgi Teorisi Tabanlı bir Kapasite Hesaplama Metriği Doğuş Bebek Yrd. Doç. Dr. Hürevren Kılıç   2009-12-25

Satır Sayısı, Veritabanı Tasarımı ve Yazılımın Maliyet Tahmini İlişkisi Üzerine bir Araştırma

Yelda Yeşiltan Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay   2008-10-06

Elektronik Dokümanlardan Otomatik Veri Ayrıştırma (METEX) Aracının Geliştirilmesi

Murat Özmert Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay   2007-06-09