TR    EN

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Son birkaç on yılda tüm dünyada gerek kamu ve gerekse özel sektör kesimlerinde ölçekler giderek büyümüş ve bu gelişme ile birlikte artan kullanıcı talebini karşılamak için endüstri, ticaret, bankacılık ve turizm gibi alanlarda etkili veri işleme gereksinimi artmıştır. Bu kesimler sözkonusu gereksinimlerini hızlı gelişen bilişim teknolojisini kullanarak giderme yoluna gitmektedir. Ancak anılan gereksinimi karşılayacak olan uygulama yazılımı geliştirme konusunda yetişmiş elemana olan talebin son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli boyutlara vardığı ve bu nedenle de özellikle yazılım mühendisliği alanındaki işgücü açığının giderek arttığı bilinmektedir.

Ülkemizde halen bilgisayar mühendisliği alanında egitim veren üniversitelerden mezun edilen öğrenci sayısının geçmiste ve günümüzde Yazılım Mühendisliği alanındaki açığın giderilmesine yetmediği ve önümüzdeki dönemlerde de bu durumun devam edeceği bilinmektedir. Bu nedenle üniversitelerin farkli disiplinlerinden mezun olmuş bireylerin de yazılım mühendisliği alanında yetiştirilerek profesyonel yasama kazandırılması ülke kaynaklarının daha etkili kullanımı açısından önemlidir.

Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bir yandan üniversitelerin bilgisayar bölümlerinden mezun olan ögrencilerin belli konularda üst düzey bilgi edinerek uzmanlasmasına, diger taraftan ise farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilerin bu alanda yeterli alt yapı bilgisini edinerek belli konularda uzmanlasmalarina olanak yaratmak ve böylece yukarıda belirtilen açigin giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadir.

Bu amaca yönelik olarak önerilen Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile bu konudaki araştırma potansiyelinin artırılması ve bunun dogal sonucu olarak da yazılım teknolojilerinin gelistirilmesi ve bunun ulusal sistemlerin ve yazılımlarin gelistirilmesine yansıması hedeflenmiştir.

Yüksek Lisans programlarına başvuru koşulları:

  •  İlgili bir alandan lisans derecesi
  • ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan
  • İngilizce Yeterlik sınavı (YDS veya AİYS) en az 60/100 puan

Dersler ve Kredileri

Yazılım mühendisliği alanındaki temel konularin agırlıklı olarak verildiği Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans programi, tezli ve tezsiz olarak iki kategoride verilmektedir. Tezli programda lisans mezunlarının arastırmaya tesvik edilmesi ve doktora programlarina hazırlanmasi amaçlanirken, tezsiz programda ülkenin gereksinimlerini karsılayacak uzmanlik verilmesi hedeflenmektedir. Her iki kategorideki dersler bilimsel hazirlik, zorunlu ve seçmeli olmak üzere üç grupta toplanmaktadir. Bu çerçevede alinmasi gereken dersler ve kredileri asagida verilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı (21 Ders Kredisi - 120 AKTS)

  • 4 Yazılım Mühendisliği Zorunlu dersi (12 kredi - 30 AKTS)
  • 3 Seçmeli dersi (18 kredi - 22,5 AKTS)
  • Mezuniyet Semineri (Kredisiz - 7,5 AKTS)
  • Tez Konusu Üzerine Çalışma (Kredisiz - 10 AKTS)
  • Tez (Kredisiz - 50 AKTS)

Bilimsel Hazırlık

Dönem 0.1

 

COMPE 723 Temel Nesne Tabanlı Programlama (3-0)3 0,0
SE 722 Temel Yazılım Mühendisliği (3-0)3 0,0

 

Dönem 0.2

 

COMPE 726 Nesne Tabanlı Veri Yapıları (3-0)3 0,0